Lubbers: soepelheid bij integratie minderheden

DEN HAAG, 10 OKT. Het is juist als enige druk wordt uitgeoefend op minderheden om zich aan te passen, maar integratie in de Nederlandse samenleving kan het best worden bereikt door minderheden zich binnen hun eigen groep te laten ontplooien.

Dat zei premier Lubbers gisteren bij de algemene beschouwingen in een reactie op VVD-leider Bolkestein. Lubbers pleitte voor “soepelheid” en “begrip voor pluriformiteit” aan beide kanten in de samenleving.

Bolkestein herhaalde eergisteren zijn pleidooi voor verplichte aanpassing van minderheden aan de "universele' waarden van de Nederlandse samenleving. Hij vindt dat er sprake is van een conflict tussen de leefwijze van minderheden en van Nederlanders. Met allochtonen in Nederland die hun eigen waarden in het dagelijks leven boven de Westerse waarden stellen vindt Bolkestein “geen compromis” mogelijk. In het debat hekelde hij de ontwikkeling van een gescheiden samenleving, gesymboliseerd door de opkomst van hindoe- en moslimscholen. Het benaderen van minderheden door de overheid in groepsverband noemde hij “anti-emancipatoir”.

Lubbers zei de pluriforme samenleving juist te beschouwen als een “heel dynamische kracht” die burgers motiveert om zich in verscheidenheid te ontplooien. “Niet iedere burger ontplooit zich op zichzelf. Dat proces vindt juist vaak plaats als iemand zich verbonden weet met een bepaalde groepering. Die groepering steunt die persoon dan ook om te emanciperen en om volwaardig deel te nemen”. Lubbers zei “dat wij dit punt historisch al zeer wel kennen”. Ook CDA-leider Brinkman plaatste de integratie van minderheden in de christelijke traditie van de emancipatie in eigen kring. Hij zei dat “onze historie en onze welvaart met bloed, zweet en tranen gekleurd zijn geraakt door het vrijheids- en emancipatiestreven van tal van groepen met hun subculturen”.

Lubbers hield ook vast aan het beleid om als overheid in groepsverband met minderheden te praten, zoals gebeurde na de Rushdie-affaire. Minister Dales (binnenlandse zaken) organiseerde toen een speciale bijeenkomst met organisaties van minderheden naar aanleiding van een demonstratie waarin om de dood van de schrijver Salman Rushdie werd gevraagd. De overheid moet groepen van minderheden tolereren en waarderen, meent Lubbers. Het gaat er volgens Lubbers ook om bepaalde Nederlandse opvattingen, bijvoorbeeld over tolerantie, op deze manier “praktisch in te planten” bij minderheidsgroeperingen.