Kamer wil debat minderheden

DEN HAAG, 10 OKT. Alle fracties in de Tweede Kamer dringen erop aan het nationale debat over etnische minderheden zo spoedig mogelijk te houden. Minister Dales (binnenlandse zaken) nam onlangs een initiatief daartoe. Dat gebeurde vandaag op de laatste dag van de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor 1992.

Volgens VVD-leider Bolkestein, die de aanzet gaf tot een discussie over de positie van etnische minderheden, is het goed dit debat snel te houden. Hij vindt dat de integratie moet worden bevorderd. Zijn fractie heeft samen met Groen Links een motie ingediend om de arbeidskansen van etnische minderheden te vergroten.

Ook CDA-fractievoorzitter Brinkman geeft prioriteit aan dit onderwerp en hij is, samen met de PvdA, van mening dat de regering meer moet doen om de kennis van de Nederlandse taal onder minderheden te vergroten. D66-fractievoorzitter Van Mierlo was verheugd dat Bolkestein het onderwerp van de minderheden hoog op de politieke agenda had geplaatst. Van Mierlo wil dat de regering vijftig miljoen gulden extra uittrekt voor nieuwe migranten.

Bij de discussie over de WAO houden de regeringspartijen vast aan het compromis dat het kabinet eind augustus heeft bereikt. CDA-fractievoorzitter Brinkman maakte vanmorgen duidelijk dat zijn fractie hecht aan snelle uitwerking, behandeling en invoering van de WAO-Ziektewet-plannen. Dit moet niet worden gefrusteerd met een “karrevracht aan vragen”, waarschuwde Brinkman. PvdA-fractievoorzitter Wöltgens bespeurde een “groeiende eensgezindheid” om de kabinetsvoorstellen aan te passen ten aanzien van de zogenoemde onomkeerbare gevallen. Een concrete oplossing is er nog niet “we moeten nog even studeren”, aldus Wöltgens.