Kabinet wil meer armslag voor scholen

DEN HAAG, 10 OKT. Minister-president Lubbers heeft gisteren namens het kabinet positief gereageerd op het voorstel van fractievoorzitter Brinkman (CDA) om de financiële zelfstandigheid van scholen drastisch te vergroten.

Brinkman stelde dinsdag in zijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen voor niet alleen het geld voor salarissen en ziekte naar de scholen in basis- en voortgezet onderwijs over te hevelen, zoals volgend jaar gaat gebeuren. Ook de gelden voor “wachtgelden, huisvesting en materiaal” en “later wellicht ook de onderwijsverzorging” zouden in een grote pot aan de scholen moeten worden toevertrouwd, aldus Brinkman.

Het CDA heeft zich altijd tegen een dergelijke globale bekostiging verzet omdat daarin onvoldoende de kenmerken van het bijzonder onderwijs tot uitdrukking zouden komen. Gisteren zei Brinkman echter dat met zijn voorstel “behoud en herstel van eigen verantwoordelijkheden voor burger en instelling” gestalte kunnen krijgen.

Het decentralisatie-plan van Brinkman heeft grote consequenties voor de verhouding tussen de scholen en het ministerie van onderwijs, dat daardoor veel uitvoerende diensten kan afstoten.

Brinkmans plan staat haaks op het streven van de PvdA om juist de gemeenten een grotere rol geven bij de verdeling van onderwijsgeld. Op dit moment is staatssecretaris Wallage (onderwijs) in onderhandeling met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om 1,8 miljard voor schoolgebouwen naar de gemeenten over te hevelen.

Verder kunnen de plannen van Brinkman bijdragen aan een andere verhouding tussen het bijzonder en openbaar onderwijs. Vergroting van de bestedingsvrijheid van de openbare scholen kan ertoe leiden dat zij op grotere afstand van de gemeente komen te staan. Ten slotte moet de decentralisatie stimuleren dat kleine schoolbesturen fuseren tot grotere conglomeraten.