Inschrijving op DAF-emissie tot 17 oktober mogelijk

Tot 17 oktober kan worden ingeschreven op een emissie van 12,5 miljoen certificaten van verplicht converteerbare cumulatief preferente aandelen DAF tegen 20 gulden per certificaat van nominaal 5 gulden.

Met deze uitgifte die 250 miljoen gulden zal opbrengen, wordt het eigen vermogen van de vrachtwagenfabrikant DAF versterkt. De houders van de gewone aandelen DAF hebben een voorkeursrecht in de verhouding van 5 gulden nieuw kapitaal op 15 gulden bestaand kapitaal.

De emissie wordt gegarandeerd door een bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro. De uit te geven stukken zijn gerechtigd tot een cumulatief preferent dividend van 10,5 procent over het op de aandelen gestorte bedrag.