Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Europa in onderwijs

"Teveel nog is de Europese Gemeenschap een zaak van ambtelijke deskundigen die in de Brusselse vergaderzalen het Europa zonder grenzen regelen.' Dat schreef minister Ritzen enige tijd geleden over de betekenis van Europa voor het onderwijs. Zoals elke bewindsman uit een EG-lidstaat betaamt die een half jaar lang de Gemeenschap mag leiden, kondigde Ritzen aan om zijn sector en Europa dichter bij elkaar te brengen.

In zijn nota "Grenzen Verleggen' uit mei van dit jaar beschreef Ritzen zijn plannen voor dit half jaar. Een conferentie voor wetenschappers, vakbondsmensen en docenten uit de EG-lidstaten zou moeten bekijken hoe de mobiliteit van de leraar kan worden vergroot. Dat is vorige week gebeurd. Ook zet Ritzen zich in de Europese Raad van Ministers in voor ""verhoging van doelmatigheid en efficiency van de samenwerking op onderwijsgebied''.

Intussen blijft in het onderwijs zelf Europa tot de categorie "buitenschoolse activiteiten' behoren. Natuurlijk zijn er tal van scholen die initiatieven op dit gebied ontplooien, maar een breed gevoelde noodzaak om te internationaliseren is er niet. Ook in de vele Europese programma's voor het hoger onderwijs ontbreekt een systematische analyse van wat onderwijs en onderzoek nou precies van Europa kunnen leren.

De discussie over de vraag of Europa behalve een uitdaging, ook een gevaar voor het onderwijs betekent, wordt - als ze al gevoerd wordt - gemonopoliseerd door deskundigen. Juristen zoeken uit hoe EG-verdragen zich verhouden met onze grondwet en onderwijskoepels spreken bezorgd over de vrijheid van onderwijs.

In Brussel staat het onderwijs, dat 0,4 procent van de totale EG-begroting in beslag neemt, laag op de politieke agenda. Minister Ritzen is tot op heden niet gepasseerd door Duitse of Franse collega's die voort wilden maken. De ambtelijke molens waarin uitwisselingsprogramma's worden uitwerkt, diploma's geharmoniseerd, en netwerken gecreëerd kunnen daarom tamelijk ongestoord, en daarmee ook tamelijk langzaam doordraaien.