Door een vervalste brief Stasi smeedde komplot tegen Stoltenberg

BONN, 10 OKT. De toenmalige DDR-staatsveiligheidsdienst (Stasi) heeft in april 1988 aan Duitse media kopieën gezonden van een in Oost-Berlijn vervalste brief aan de Westduitse minister Gerhard Stoltenberg (CDU, toen financiën, nu defensie).

Die kopieën verzond de Stasi anoniem, en met de bedoeling om Stoltenberg en zijn partij in moeilijkheden te brengen.

Die conclusie trekt de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst na bestudering van Stasi-dossiers. De CDU heeft die conclusies gisteren openbaar gemaakt. Volgens haar is nu gebleken dat de Stasi destijds een poging tot “reputatiemoord” op Stoltenberg heeft georganiseerd.

Het ging om een brief die de CDU'er Uwe Barschel, tot najaar 1987 premier in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, aan Stoltenberg als regionaal partijvoorzitter zou hebben geschreven op 3 oktober 1987. Dat was een dag na Barschels aftreden als premier en acht dagen voor hij dood in bad werd aangetroffen in een hotel in Genève.

Barschel had in de aanloop naar de regionale verkiezingen van mei 1988 een geheime lastercampagne georganiseerd om zijn tegenstander Björn Engholm, nu SPD-voorzitter en premier in Kiel, zwart te maken (onder meer door gefingeerde geruchten over diens privé-leven te laten verspreiden). Die campagne lekte uit, waarmee de beruchte "Barschel-affaire' was ontstaan. Engholm won een half jaar later de verkiezingen en Stoltenberg zag zich uiteindelijk gedwongen om af te treden als regionaal CDU-voorzitter.

De vervalste brief van 3 oktober 1987 aan Stoltenberg werd onder meer vertoond voor de Westduitse televisie. In die, in feite dus door de Stasi gemaakte, brief "schreef' Barschel verwijtend aan Stoltenberg dat hij het CDU-bestuur in Sleeswijk-Holstein al in het voorjaar van 1987 had geïnformeerd over zijn plan om Engholm zwart te maken.