CDA-senatoren behandelen alsnog plan voor ziektekosten

DEN HAAG, 10 OKT. De CDA-fractie in de Eerste Kamer is teruggekomen van haar besluit af te zien van de behandeling van het plan-Simons voor een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen. Daardoor kan de Eerste Kamer volgende week alsnog beginnen met het opstellen van schriftelijke vragen en opmerkingen aan het adres van staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

CDA-fractieleider Kaland kwam gisteravond tot die beslissing na gesprekken met onder anderen Eerste-Kamervoorzitter Tjeenk Willink, waarnemend fractievoorzitter van de PvdA mevrouw Ermen, staatssecretaris Simons en enkele fractiegenoten. Kaland verbindt aan zijn toezegging wel de voorwaarde dat zijn fractiegenoten, 26 in totaal, ermee akkoord gaan. Hij stuurt hun vandaag een brief waarop zij uiterlijk maandag moeten reageren. Als zij positief reageren, is er slechts sprake van een week uitstel van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel.

Kaland zegt dat zijn fractie dinsdag “dom” heeft gehandeld door de beraadslagingen op te schorten, overigens met steun van de VVD. “Het is slordig, het grootste verwijt richt ik aan mezelf”, aldus Kaland vanmorgen. Het CDA wilde het kabinet aanvankelijk met een briefje op de hoogte stellen van de grote en talrijke bezwaren tegen het plan-Simons (geen garanties voor kostenbeheersing, te weinig marktwerking), maar die procedure bleek onmogelijk. De enige manier om de bezwaren tegen het plan duidelijk te maken was via een schriftelijke verslag van de commissievergadering van afgelopen dinsdag. Dat verslag is dinsdag echter niet gemaakt, omdat op initiatief van het CDA werd besloten de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten.

Officieel was de regering dan ook niet in staat nu al op de op roep tot nadere bezinning op het plan-Simons te reageren. Minister-president Lubbers ging er gisteren bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer van uit dat de bezwaren hem per voorlopig verslag van de commissievergadering zouden bereiken.

Pag.3: Lubbers wil niets weten van uitstel

Premier Lubbers houdt vast aan invoering van een aantal maatregelen van het plan-Simons op 1 januari 1992, zoals overheveling van huisarstenhulp, medicijnen en kraamzorg naar de volksverzekering AWBZ. Invoering op 1 januari van dit deel van de kabinetsplannen zou door opschorting van de beraadslagingen zo goed als onmogelijk worden. Lubbers wilde dan ook niets van uitstel weten.

Kaland onderstreept dat de bezwaren tegen het plan-Simons nog recht overeind staan. De CDA-fractie meent dat concurrentie in het nieuwe stelsel te weinig ruimte krijgt en dat er geen garanties zijn voor de beheersing van de kosten. Aangezien de VVD in de Eerste Kamer tegen de huidige kabinetsplannen is, is het nog maar de vraag of staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zijn wetsvoorstel "tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering' door de Senaat kan loodsen. Kaland rekent in elke geval op “een grondige discussie”.

Minister-president Lubbers wees gisteren in de Tweede Kamer op de gevaren van uitstel van de maatregelen, zonder direct te verwijzen naar de obstructie die de CDA-senatoren een dag eerder hadden gepleegd. Lubbers schetste nog eens de nadelen van de huidige ziektekostenverzekeringen, waarbij de overheid er de laatste jaren steeds vaker met regels en wetten aan te pas moest komen om de grote premieverschillen tussen jonge gezonde mensen en oudere zieken niet verder uit elkaar te laten groeien. De komst van een verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen zorgt voor een grotere solidariteit tussen verzekerden. Bovendien worden keuzemogelijkheden voor verzekerden aanzienlijk vergroot. Lubbers gaf een voorbeeld: negen miljoen ziekenfondsverzekerden kunnen nu niet voor een eigen risico kiezen, in het nieuwe stelsel kan dat wel.

De Tweede Kamer moet zich volgende maand nog uitspreken over een aantal maatregelen die op 1 januari moeten ingaan. “Wij doen er alles aan om 1 januari te halen”, aldus Lubbers, “maar hier moet de balans nog worden opgemaakt.”

CDA-fractievoorzitter Brinkman liet deze week verschillende keren duidelijk blijken dat zijn fractie meer duidelijkheid wil over aspecten als inkomenseffecten en kostenbeheersing in het nieuwe stelsel.