AKZO schrapt 500 banen, verzet bonden

ROTTERDAM, 10 OKT. De vezeldivisie van het chemieconcern Akzo wil de komende twee jaar 500 arbeidsplaatsen schrappen. Een plan hiervoor van Akzo Fibers is gisteren op grote weerstand van de vakbonden gestuit.

De kritiek van de bonden richt zich tegen de voorgestelde aanpak. Met de reorganisatie van de divisie hebben ze geen moeite. Vertrouwelijk verstrekte cijfers geven aan dat het Akzo Fibers “bar slecht” gaat, aldus een vakbondswoordvoerder. Akzo geeft geen details.

Akzo Fibers denkt de komende twee jaar 645 werknemers kwijt te raken via natuurlijk verloop. Van hen zullen 180 in de WAO terechtkomen, terwijl 465 werknemers van baan veranderen, met pensioen gaan of vervroegd uittreden. Akzo wil in dezelfde periode 400 nieuwe medewerkers aannemen. Per saldo verdwijnen zo 245 banen.

Personeel op de resterende 255 arbeidsplaatsen zou in "wachtgeldregelingen' komen. Dat betekent in de praktijk, aldus de kaderbond VHP Akzo, dat werknemers ouder dan 57,5 jaar ontslagen worden, waarna Akzo de uitkeringen tot hun pensioen aanvult tot 85 procent van het nettoloon.

VHP en Industrie- en Voedingsbond CNV verzetten zich tegen het Akzo-plan, omdat de vezeldivisie alleen uit zou zijn op "verversing' van het werknemersbestand en geen moeite doet arbeidsongeschikten te herplaatsen. Tegelijk wijzen de bonden op de discrepantie met eerdere Akzo-voorstellen om de VUT-leeftijd te verhogen van 61 naar 62 jaar “om kennis en ervaring te behouden”.

Akzo Fibers, voorheen de vezel- en polymerendivisie, probeert al jaren zijn winstgevendheid te verbeteren. “Op termijn” zouden door reorganisaties in Nederland zo'n duizend banen wegvallen. In 1989 begon een programma om het personeelsbestand terug te brengen van 8000 tot ruim 7500. Dat is nagenoeg voltooid. De jongste plannen zijn een verdere uitwerking van de eerdere voornemens. Slaagt Akzo in zijn opzet, dan telt de divisie eind 1993 nog 6500 Nederlandse werknemers. Kort geleden bereikte Akzo met DSM overeenstemming over de verkoop van een polymerenfabriek in Emmen, waar zo'n 600 mensen werken.

Reorganisaties binnen de divisie, die nu zo'n 20.000 personeelsleden heeft, betreffen ook het buitenland. In Duitsland staan verdere ingrepen op het programma. Eerder dit jaar stootte Akzo zijn zwaar verliesgevende vezelfabriek La Seda de Barcelona af.

De problemen binnen Akzo Fibers zijn toe te schrijven aan een verouderd produktenpakket, waarmee op prijs moeilijk te concurreren valt. De vezelafzet aan de bandenindustrie is daarnaast ingezakt, terwijl de Russische markt door betalingsproblemen nagenoeg is weggevallen. Het verwachte moment waarop nieuwe produkten, zoals aramide- en koolstofvezels, winst zullen maken is verschoven naar volgend jaar.