Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Weekstaat de nederlandsche bank

Kok kan vervroegd aflossen.

AMSTERDAM, 9 OKT. Het gezamenlijke bankwezen werd vorige week geconfronteerd met een onverwachte krapte op de geldmarkt, mogelijk doordat de maandelijkse belastingafdrachten aan de Staat groter waren dan voorzien. De Nederlandsche Bank, getuige de weekstaat, kwam de banken te hulp met een extra vierdaagse speciale belening van ruim 2 miljard gulden (lopend van 3 tot 7 oktober), naast de twaalfdaagse speciale belening (lopend tot 11 oktober) van 4,2 miljard gulden. Beide speciale beleningen werden verstrekt tegen 9 procent. Als gevolg van de krappe verhoudingen op de geldmarkt kon het bankwezen de besparing van 2 procentpunt op het contingent slechts ten dele vasthouden. Thans is 81 procent van de contingentsperiode voorbij en is 80 procent van het toelaatbare beroep verbruikt. De krapte op de geldmarkt vond zijn weerslag in de korte geldmarkttarieven. De daggeldrente steeg tijdelijk tot boven de 9,3 procent, dat wil zeggen boven

het promessedisconto (9,25 procent). Pas nadat De Nederlandsche Bank de geldmarkt van extra middelen had voorzien, zakte de call terug tot onder de 9 procent. Toch lijkt de krapte niet volledig te zijn opgelost. Gisteren trok de daggeldrente namelijk weer enigszins aan. De langere geldmarkttarieven bleven daarentegen de gehele verslagperiode nagenoeg onveranderd: het interbancaire tarief op eenjaars deposito's noteerde permanent 9,38 procent. Voorts was er in de verslagperiode sprake van een (geringe) appreciatie van de gulden ten opzichte van de D-mark. Sinds een maand noteert de gulden weer onder de 112,70 gulden. Overigens kan De Nederlandsche Bank hier vanzelfsprekend niet de conclusie aan verbinden, dat er ruimte is om de officiële rentetarieven te verlagen. Een renteverlaging in de Verenigde Staten lijkt daarentegen wel waarschijnlijk. Na de teleurstellende werkgelegenheidscijfers, neemt de druk op de Fed toe het Fed funds-tarief verder te verlagen.

De Amerikaanse conjunctuurcijfers, die deze week worden bekendgemaakt, zullen hierover meer duidelijkheid verschaffen. In tegenstelling tot de banken had de Staat de afgelopen week geen reden tot klagen, gezien haar florissante positie blijkens de weekstaat. Ondanks aanzienlijke betalingen, onder meer aan rente en aflossing, nam het saldo 's Rijks Schatkist met slechts 300 miljoen gulden af tot 3,8 miljard gulden. De nabije toekomst ziet er eveneens zonnig uit. Minister van financiën Kok kan op 1 november namelijk 6,75 miljard gulden tegemoet zien, uit hoofde van de storting van de tweede tranche van de 8,75-procent toonbanklening. Financiën heeft met het totaal van de twee tranches een record-bedrag van ruim 13 miljard gulden binnengehaald. Omdat de financieringsbehoefte voor dit jaar is hierdoor meer dan gedekt, heeft minister Kok thans de mogelijkheid dure staatsleningen vervroegd af te lossen. Bron: NMB Postbank Groep

(in miljoenen guldens) ACTIVA Goud Bijz. trekkingsrechten in IMF Reservepositie in IMF Ecu's Vorderingen in goud / deviezen Voorschotten rekening-courant Papier in disconto Beleningen Voorschotten aan de staat Papier door bank gekocht Guldensvorderingen Beleggingen Diverse rekeningen (waarin Nederlandse munten) PASSIVA Bankbiljetten in omloop Schatkist Banken in Nederland Andere ingezetenen Banken in buitenland Andere niet-ingezetenen Verplichtingen in guldens Kasreserverekeningen Verplichtingen in vreemd geld Tegenwaarde toegewezen bijz. trekkingsrechten IMF Waarderingsverschillen goud en deviezen Herwaarderingsrekening Kapitaal en reserves Diverse rekeningen Totaal goud en deviezen (waarvan convertibel) Dekkingspercentage verschil t.o.v. 07 okt 91 30 sep 91 24.874,7 — 1.358,8 1.419,0 9.693,5 19.943,2 6.256,0 4.224,0 13.061,0 2.214,0 2.541,6 36.478,1 6.334,7 31,7 92,4 42,3 136,2 6.637,3 3.788,6 553,6 1.374,5 21.852,4 453,0 2.214,1 1.758,7 56.971,4 19.943,2 131,60 + 15,0 -41,0 + 15,6 + 258,6 + 520,6 - 668,4 - 135,7 + 0,0 + 13,6 + 123,8 - 290,0 + 1.0 -0,8 + 7,4 - 1,6 - 284,0 + 5,8 + 15,2 + 155,2 + 155,6 + 283,8 + 258,6 + 1,15