Stop de persen! Het Nieuwsblad van het Noorden, ...

Stop de persen! Het Nieuwsblad van het Noorden, sinds jaar en dag steun en toeverlaat van de de noordelijke provinciën, is ten langen leste bevangen door poldermanie.

Deze ernstige aandoening, die al menig dagblad naar onherbergzame oorden heeft gedreven, ontdoet het centrum van de stad Groningen over twee jaar van een cultureel en intellectueel bolwerk. Nieuwe, grotere persen nopen het Nieuwsblad en zijn staf te verhuizen naar een drukfabriek in de periferie. Het oudste bedrijfsgebouw, dat directeur R. Hazewinkel Jzn in 1903 aan het Gedempte Zuiderdiep liet bouwen, blijft echter in gebruik als stadskantoor. Architect G. Nijhuis ontwierp het in Art Nouveau, een stijl die in die tijd vaker werd gebruikt bij vooruitstrevende, opkomende bedrijfstakken. De vooruitgang liet de krant sindsdien helaas niet los. Begin jaren 70 bouwde het Nieuwsblad naast het oude pand een nieuw en veel groter kantoor, waar ook de directie een etage betrok. Het oude pand onderging intern een modernisering, die alleen voorbijging aan de voormalige directiekamer en een deel van de hal. Monumentenzorg ziet er nu nauwgezet op toe dat de karakteristieke Art Nouveau-lijnen niet verder worden aangetast. Toch zijn op detailpunten de afgelopen decennia nog enkele vergissingen begaan. De rolluiken, geïnstalleerd na een aantal gewelddadige incidenten, detoneren met de zwierige vormen die Nijhuis in gedachten had, net als de voorzetramen. De schouw verloor zijn gloed doordat airconditioning haar intrede deed. Nu is de kamer het domein van C. Keizer, hoofd advertentiemarketing. Het authentieke interieur verrijkte hij met een personal computer en zijn eigen stoel. (foto Thijs Wolzak)

    • Hans Wammes