Samenwerking van Campina met Zweedse zuivelcoöp

De Zweedse zuivelfederatie SMR en een divisie van Campina Melkunie (DMV), hebben afgesproken dat DMV de exclusieve wereldmarketingrechten krijgt voor lactoferrine en lactoperoxidase, bio-actieve eiwitten die SMR produceert op basis van door haar zelf ontwikkelde technologie en de daarop verkregen patenten.

Lactoferrine en lactoperoxidase komen in zeer kleine hoeveelheden voor in melk en worden toegepast als ingrediënten in baby- en kleutervoeding, speciaal gezondheidsvoeding en in cosmetica.

Campina Melkunie is met een jaaromzet van ruim 5 miljard gulden een van 's werelds grootste zuivelondernemingen. De DMV divisie ontwikkelt en produceert ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie met verkoopkantoren in diverse landen buiten Nederland.

De Zweedse zuivelfederatie SMR omvat 8 coöperaties met meer dan 20.000 leden-veehouders die tezamen jaarlijks 3 miljard kg melk produceren. De omzet van SMR bedraagt ruim 1 miljard gulden.