Opnieuw conflict bij het museum in Groningen

GRONINGEN, 9 OKT. Er is opnieuw een conflict onstaan tussen directeur F. Haks van het Groninger Museum en zijn conservatoren. Aanleiding is een beleidsplan voor het nieuwe Groninger Museum dat vorige week aan het personeel werd gepresenteerd. De conservatoren vinden dit plan een aantasting van hun positie. Ze hebben brieven gestuurd naar de directie en het stichtingsbestuur van het Groninger Museum en naar de gedeputeerde voor cultuur M. de Meijer.

Het omstreden plan gaat uit van een reorganisatie van het Groninger Museum waarbij de functie van conservator wordt opgeheven. In plaats van de conservatoren komt er een klein team dat zich bezig gaat houden met het inrichten van tentoonstellingen en het uitbreiden en wisselen van collecties. De conservatoren gaan deel uitmaken van dat team dat onder leiding van een coördinator staat. Daardoor verliezen ze hun huidige min of meer autonome positie op hun vakgebied. Voor de conservatoren is dit onaanvaardbaar, aldus hun woordvoerder Chr. Jörg.