mr.drs. W.H. Everts (37) is met ingang van 1 ...

mr.drs. W.H. Everts (37) is met ingang van 1 november benoemd tot burgemeester van de gemeente Bedum.

Hij volgt daar A. Smallenbroek op, die met ingang van 1 oktober gepensioneerd is. Everts is lid van het CDA en sinds 1986 wethouder van de gemeente Winsum.