Kroatië en leger akkoord over nieuw staakt-het-vuren

ZAGREB, 9 OKT. Kroatië en het Joegoslavische leger hebben vannacht een nieuw staakt-het-vuren ondertekend. Het voorziet in opheffing door de Kroaten van hun omsingeling van kazernes en verplicht het leger de blokkade ter land en ter zee van Kroatische steden te beëindigen.

De Nederlandse diplomaat Dirk-Jan van Houten, hoofd van de waarnemers van de Europese Gemeenschap in Kroatië, maakte kort na middernacht het nieuwe staakt-het-vuren bekend, na langdurige onderhandelingen onder auspiciën van de EG tussen vertegenwoordigers van de legertop en de Kroatische Nationale Garde. Even tevoren was een ultimatum van het Joegoslavische leger verstreken, waarin werd gedreigd met hervatting van vergeldingsacties tegen doelen in Kroatië. Het nieuwe staakt-het-vuren is gisteren om 18.00 al ingegaan.

Naar verluidt heeft Kroatië met het nieuwe akkoord pas ingestemd nadat de EG-waarnemers hadden gedreigd te vertrekken, wanneer de republiek haar eerdere beloften, de omsingeling van legereenheden op te heffen niet zou nakomen.

Volgens de tekst van het akkoord staat het de legereenheden vrij zich te verplaatsen, onder medeneming van hun uitrusting, waaronder wapens. Nadere uitwerking van het akkoord gebeurt tijdens dagelijkse onderhandelingen tussen het Joegoslavische leger en de Kroaten, steeds onder auspiciën van de EG.

Het staakt-het-vuren is geldig zolang de partijen zullen deelnemen aan de Joegoslavische vredesconferentie in Den Haag. Het eerste door de Kroaten gedeblokkeerde militaire object is de Borongaj-kazerne in de Kroatische hoofdstad Zagreb, die door het Joegoslavische leger zal worden ontruimd, onder medeneming van wapens en andere uitrusting.

Andere onmiddellijke stappen zijn de bevoorrading met voedsel en medicijnen van de civiele bevolking in Vukovar en Vinkovci, twee door het Joegoslavische leger omsingelde steden. De precieze gang van zaken rond belegerde kuststeden als Dubrovnik, Zadar en Sibenik is onderwerp van verdere beraadslaging, zo bleek uit opmerkingen van Van Houten.

Gisteren bleef het relatief rustig aan de diverse fronten in het Servisch-Kroatisch conflict.

    • Raymond van den Boogaard