Joodse kolonisten verschansen zich in huizen in O-Jeruzalem

WASHINGTON- JERUZALEM, 9 OKT. Een ultra-conservatieve groep joodse kolonisten, Ateret Cohanim, heeft vanochtend voor zonsopgang bezit genomen van 26 leegstaande Arabische woningen in Oost-Jeruzalem, volgens hen met instemming van de regering. Het ministerie van volkshuisvesting van Ariel Sharon liet later weten dat “joden het recht hebben zich overal in verenigd Jeruzalem, de hoofdstad van Israel, te vestigen”.

De politie, die onmiddellijk in groten getale kwam opdagen, ontruimde vervolgens 24 van de huizen met het argument dat de aanwezigheid van de kolonisten provocerend was en de openbare orde in gevaar bracht. Zij drong er bij hen op aan ook de laatste huizen te verlaten, waar zich behalve 50 kolonisten vier parlementariërs van regeringspartijen (Likud en Tehiya) bevonden.

De kolonisten ontkenden dat hun actie was bedoeld om het vredesproces te ondermijnen. De Amerikaanse regering verzet zich met steeds grotere kracht tegen de uitbreiding van de joodse aanwezigheid in bezet gebied, waartoe zij, in tegenstelling tot de Israelische regering, uitdrukkelijk ook Oost-Jeruzalem rekent.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker keert komend weekeinde naar het Midden-Oosten, waaronder Israel, terug om te proberen de laatste obstakels voor een vredesconferentie weg te nemen. Baker is tot dusverre bij bijna elk bezoek aan Israel met een nieuwe nederzetting begroet.

Vermoedelijk het belangrijkste obstakel is de samenstelling van een Palestijns-Jordaanse delegatie, waarover Israel het laatste woord eist. Israelische kranten hebben echter gemeld dat Washington daartegen bezwaar maakt.

De woordvoerster van het State Department sloot niet uit dat Baker nog vóór zijn vertrek over dit onderwerp zal praten met twee Palestijnse vertegenwoordigers uit bezet gebied, Faisal Husseini en Hanan Ashrawi.

Contacten met Husseini en Ashrawi liggen op dit moment gevoelig, na betrouwbare berichten dat ze vorige maand de Palestijnse Nationale Raad (het parlement-in-ballingschap van de PLO) in Algiers hebben bijgewoond. Israel stelt nu dat de twee niet méér zijn dan de boodschappers van de PLO, en dat ze zich daarmee hebben gediskwalificeerd als gesprekspartners van de Amerikaanse regering. De Israelische politie heeft hen gisteren ondervraagd over hun reis naar Algiers, maar hen daarna laten gaan.

(Reuter, AP)