Dr. G.J.A.M Strous (1944) is benoemd tot ...

Dr. G.J.A.M Strous (1944) is benoemd tot hoogleraar celbiologie bij de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Aan dezelfde universiteit werden tot hoogleraar benoemd dr. Moshe Kon (1949 - plastische en reconstructieve chirurgie bij de faculteit geneeskunde) en dr. J.P.A.E. Tollenaere (1938 - computational medicinal chemistry bij de faculteit farmacie).