Utrecht wil extra geld bejaardenzorg

UTRECHT, 8 OKT. Gedeputeerde Staten van Utrecht willen dat er 97.000 gulden vrijkomt voor de extra opleiding van personeel in de psycho-sociale zorg.

Met dit proefproject van het Riagg (regionaal instituut ambulante geestelijke gezondheidszorg) Westelijk-Utrecht wordt momenteel ervaring opgedaan in acht verzorgingshuizen in de provincie. De provincie hecht veel belang aan deskundigheidsbevordering omdat de laatste jaren door een toename van problemen op psycho-sociaal terrein de aard van de zorg nogal is veranderd en verzwaard. Het geld kan worden gehaald uit een budget dat Provinciale Staten hebben uitgetrokken voor die deskundigheidsbevordering. Het merendeel van het vrijgekomen geld wil het college verdelen over de tehuizen in de provincie.