Straf voor Japanse effectenhuizen

TOKIO, 8 OKT. Het Japanse ministerie van financiën heeft vandaag strenge straffen uitgedeeld aan de vier grote Japanse commissionairs die zich schuldig hebben gemaakt aan het compenseren van koersverliezen van hun voornaamste cliënten.

Nomura Securities, het grootste effectenkantoor ter wereld, mag via het hoofdkantoor en zeven grote filialen zes weken lang geen zaken doen. Dertig andere kantoren mogen gedurende één maand geen transacties uitvoeren.

De straf heeft eveneens betrekking op het opdrijven van de aandelenkoers van de Japanse spoorwegmaatschappij Tokyo Railway in 1989. Volgens de Japanse wetgeving is dat niet verboden, maar wel in strijd met ministeriële verordeningen. Nomura treedt niet tegen de straffen in verweer.

De vier grote Japanse effectenhuizen, Nomura, Daiwa, Nikko en Yamaichi, kregen verder te horen dat zij, variërend van één tot drie weken, geen opdrachten mogen uitvoeren voor institutionele beleggers.

De “grote vier” en zeventien andere commissionairs hebben de beschuldigingen inmiddels toegegeven. Tot maart 1990 betaalden zij cliënten bij elkaar 1,3 miljard dollar compensatie voor geleden koersverliezen. De effectenhuizen beweren dat zij na dit tijdstip geen vergoedingen meer hebben verstrekt. Het ministerie van financiën meent echter dat de grote vier na maart 1990 nog eens voor een bedrag van 300 miljoen dollar aan compensatie hebben uitbetaald.

De beursschandalen hebben intussen ingrijpende gevolgen gehad, Bankpresidenten en presidenten van effectenhuizen moesten aftreden. Tot de slachtoffers behoorde ook de Japanse minister van financiën Ryotaro Hashimoto die vorige week zijn ontslag indiende. De minister nam met zijn ontslag de verantwoordelijkheid op zich voor de schandalen in de Japanse financiële wereld. Hij bood zijn ontslag aan nadat het parlement een aantal bepalingen in de wet op de effectenhandel had aangescherpt.

De nieuwe wetsbepalingen maken verliescompensatie op de beurs strafbaar met maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van een miljoen yen (14.100 gulden). Klanten die compensatie ontvangen zijn in het vervolg ook strafbaar. Zij kunnen maximaal een half jaar de cel in gaan of een boete krijgen van een half miljoen yen (7050 gulden). De wet verbiedt bovendien het gebruik van geheime beleggingsrekeningen. Deze rekeningen worden gezien als oorzaak van de niet toegestane verliescompensaties.(ANP)