Parijs en Peking volgen niet

PARIJS, 7 OKT. Frankrijk verwelkomt de plannen van Sovjet-president Gorbatsjov voor een eenzijdige drastische beperking van de kernbewapening, maar vindt het nog te vroeg voor beperking van de Franse kernbewapening. “Frankrijk verwelkomt van harte de reactie van de Sovjet-Unie (op de Amerikaanse wapenbeperkingen) en Gorbatsjovs voorstel om de tactische kernwapens te elimineren. Frankrijk bevestigt dat het zal deelnamen aan het ontwapeningsproces als de tijd daarvoor rijp is.”

Van Duitse kant is de laatste tijd de druk op de Fransen vergroot om de nieuwe mobiele Hades, een kernraket voor de korte afstand, uit het nucleaire programma te schrappen. President Mitterrand heeft al eerder te verstaan gegeven dat Frankrijk pas wil meepraten over ontwapening, als de andere kernwapenlanden op het Franse niveau van bewapening zijn gekomen. De Franse onafhankelijke kernmacht bestaat, behalve uit de Hades, uit te land en op onderzeeboten gestationeerde lange-afstandsraketten en vliegtuigen met kernbommen. In totaal beschikt Parijs over zo'n vijfhonderd kernladingen.

Ook China heeft met instemming kennis genomen van de plannen van Gorbatsjov. “Wij blijven van oordeel dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die over de grootste nucleaire arsenalen beschikken, een bijzondere verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot ontwapening”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken. “Zij zijn daarom verplicht de weg te wijzen naar een stopzetting van proeven met en produktie en plaatsing van kernwapens en naar een substantiële beperking van alle soorten kernwapens die in hun bezit zijn.” De omvang van de kernmacht van China is vergelijkbaar met die van Frankrijk.

Japan sprak gisteren de hoop uit dat de voorstellen van Gorbatsjov en Bush zullen leiden tot nog verdere beperkingen. Een woordvoerder van het Japanse ministerie van buitenlandse zaken zei: “We hopen dat het Amerikaanse initiatief en de Sovjet-reactie daarop zal leiden tot verdere beperking van het aantal kernwapens alsmede tot stabiliteit in de verhouding tussen de VS en de Sovjet-Unie.

De invloedrijke Amerikaanse senator Sam Nunn, voorzitter van de commissie voor de strijdkrachten, zei in een vraaggesprek met een televisiestation dat de Amerikaanse regering er verstandig aan doet voorzichtig te reageren op de plannen van Gorbatsjov, gezien de instabiele situatie in dat land. (Reuter, AFP)