Nuts

Als het over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gaat worden er regelmatig van die kleine fouten gemaakt (NRC Handelsblad, 3 oktober).

Het beroemde nuts is niet gezegd door generaal Patton (hij kwam juist om de belegerden van Bastogne te ontzetten, maar door de Amerikaanse generaal McAuliffe, de verdediger van Bastogne, toen de Duitsers hem een ultimatum hadden gesteld om zich over te geven. Het was een soort Amerikaans "slang' en het komt erop neer dat het antwoord was: “Er komt niets van in”. Men zou het óók kunnen vertalen met: “Ben je nou helemáál bedonderd”.

    • W.A. Brug