Jacob Sprey ziet lagere jaarwinst

Houtimportbedrijf Jacob Sprey uit Alphen aan den Rijn, genoteerd op de incourante markt van de Amsterdamse effectenbeurs, denkt dat het de winst over 1991 lager zal zijn dan de 787.000 gulden behaald in het afgelopen jaar.

Door druk op de marges en hogere afdracht van vennootschapsbelasting zal het nettoresultaat lager uitkomen. Hoeveel de winst zal dalen, kon algemeen-directeur J. Haan niet mededelen. De omzet die in 1990 uitkwam op 18,9 miljoen gulden, kan dit jaar enigszins hoger uitvallen.