Frankrijk en Italië: nieuw besluit over De Havilland is nodig

ROTTERDAM, 8 OKT. Frankrijk en Italië hebben gisteren de druk op de Europese Comissie opgevoerd om het verbod op de Frans-Italiaanse overname van de Canadese vliegtuigfabriek De Havilland te herzien. De Franse minister van transport Paul Quiles verklaarde in Luxemburg in een persconferentie met zijn Italiaanse collega Carlo Bernini dat “heroverweging van het besluit” is gevraagd.

Volgens functionarissen van de Europese Commissie is herziening van het veto onmogelijk. Zoiets kan alleen het Europese Hof beslissen, maar een dergelijke procedure zou jaren vergen. De Europese Commissie verbood vorige week op voorstel van commissaris sir Leon Brittan (mededingingszaken) de overname van De Havilland door Avions de Transport Régional (ATR), een combinatie van de Franse staatsonderneming Aérospatiale en het Italiaanse Alenia. Met de overname zou een monopolie ontstaan op de markt voor turboprop-vliegtuigen met veertig tot zeventig stoelen. Volgens kringen rond de Commissie kreeg het veto de steun van tien van de twaalf lidstaten in het consultatieve comité voor mededingingszaken. Alle projecten met een omvang die groter is dan vijf miljard ECU zijn aan het oordeel van de Commissie onderworpen.

Volgens Quiles en Bernini heeft commissaris Brittan te veel de nadruk gelegd op het mededingingsaspect en te weinig op het aspect van de industriepolitiek. “Als de heer Brittan twintig jaar geleden had geïntervenieerd, hadden we misschien niet de successen van Airbus en Ariane gekend,” zei Quiles. De Franse minister gaf na afloop van een vergadering van de Europese Transportraad aan dat het overnamebod mogelijk zal worden gewijzigd om het zo acceptabeler te maken voor de Commissie. Hij onderstreepte dat de Franse regering in elk geval niet afzien van verder verzet.

In sommige kringen doet inmiddels de gedachte opgeld het onderzoek naar mededingingskwesties naar Duits voorbeeld over te laten aan een gespecialiseerd agentschap. Dit agentschap zou dan onder politiek toezicht moeten staan. De Europese Commissie heeft nu zowel een technische als politieke verantwoordelijkheid.

Waarnemers in Brussel wijzen op de mogelijke politieke van het conflict over het veto van de Commissie. Het lijkt uitgesloten dat Frankrijk in de discussie over de Europese Poltieke Unie nog zal instemmen met uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Commissie.