Westen reageert positief op rede van Gorbatsjov

WASHINGTON-LONDEN-BONN, 7 OKT. De Amerikaanse president Bush heeft positief gereageerd op de aankondiging door Sovjet-leider Gorbatsjov van een drastische reductie van het kernwapenpotentieel van de Sovjet-Unie, maar hij acht de tijd nog niet rijp voor een Sovjet-Amerikaanse topontmoeting.

“Ik heb het gevoel dat dit heel goed nieuws is voor de hele wereld”, aldus de president. “Ik denk dat er iets positief aan het gebeuren is in de wereld met betrekking tot de beperking van de enome hoeveelheden kernwapens.” De president bevestigde dat Gorbatsjov “de buitengewone beleefdheid” had getoond hem van te voren persoonlijk van de Sovjet-voorstellen op de hoogte te brengen. Nadere informatie over de aankondigingen en voorstellen had de president ontvangen van de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken Reginald Bartholomew, die momenteel in Moskou is aan het hoofd van een ontwapeningsdelegatie.

Op de vraag of de Verenigde Staten zullen ingaan op Gorbatsjovs suggestie voor een stopzetting van de kernproeven hield Bush de boot af: “Wel, zoals ik al zei, er is nog veel te bespreken. Onze ploeg daar (in Moskou) is bereid over alle onderwerpen te praten.” De Verenigde Staten hebben zich tot dusver op het standpunt gesteld dat kernproeven nodig blijven, zolang het land over bruikbare kernwapens wenst te beschikken.

De president zei dat Gorbatsjovs voorstellen om het kernwapenpotentieel te beperken hem hadden gerustgesteld en voegde daaraan toe dat de Verenigde Staten bereid zijn hun technische kennis te delen die nodig is voor het ontmantelen van kernwapens.

De opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten, de Amerikaanse generaal John Galvin, zei dat de toespraak van Gorbatsjov zeer goed nieuws had gebracht. Hij sprak van “een grote stap in de goede richting”. Een woordvoerder van de NAVO in Brussel toonde zich ook positief en kondigde nauwkeurige bestudering van de voorstellen aan.

De Britse premier, John Major, omschreef Gorbatsjovs voorstellen als een keerpunt: “Als het daadwerkelijk is, wat het lijkt te zijn, dan ontstaat er wellicht een unieke gelegenheid voor een dramatische de-escalatie in de kernbewapening.” De Britse premier wees er overigens op dat de Britse plannen met de Trident gewoon doorgang zullen vinden. “We hebben de afgelopen weken reducties doorgevoerd in onze kernbewapening en die hebben we bekend gemaakt. De Trident is de onmisbare minimale verdediging die we in dit land nodig hebben en daarom moeten we vasthouden aan de Trident”, aldus de Britse premier. Groot-Brittannië sloot zich eind vorige week onmiddelijk aan bij Bush' initiatief tot ontmanteling van de te land en ter zee gestationeerde tactische kernwapens en besloot tot ontmanteling van onder meer de Lance en de nucleaire artllerie.

Duitsland, het land dat het eerste slachtoffer zou worden in geval van gebruik van tactische kernwapens, reageerde verheugd op de toespraak van Gorbatsjov. “Voor Europa is het van bijzonder groot belang dat de Sovjet-Unie bereid is de nucleaire slagveldwapens te verwijderen en te vernietigen”, aldus bondskanselier Helmut Kohl. Ook toonde hij zich verheugd over het feit dat de controle over de kernwapens gecentraliseerd wordt. Uit Parijs was vanmorgen nog geen reactie gekomen. (Reuter, AP, AFP)