Strijd Joegoslavië krijgt het karakter van een totale oorlog

LJUBLJANA, 7 OKT. De strijd in Joegoslavië heeft gisteren en vandaag het karakter van een totale oorlog gekregen, ondanks het dreigement van de EG dat zij Joegoslavië economisch zal boycotten als de strijdende partijen niet voor middernacht de wapens neerleggen.

Het Joegoslavische leger heeft vanochtend gedreigd “mogelijk nog vandaag” de Kroatische hoofdstad Zagreb te zullen aanvallen, dit naar aanleiding van een Kroatische aanval op een legerkazerne.

Volgens de plaatsvervangende commandant van de vijfde militaire regio, waarin het grootste deel van Kroatië ligt, is een luchtaanval van de federale luchtmacht op Zagreb “niet uitgesloten”. “We hebben ons commando laten weten dat er geen mogelijkheden meer zijn voor overleg”, zo stelde de vice-commandant, generaal Raseta.

Troepen van het federale leger en Servische milities zijn opgerukt tot enkele kilometers voor Zagreb. De Kroatische president Franjo Tudjman kondigde zaterdag een algemene mobilisatie af en riep alle “Kroatische patriotten” op zich te melden voor de “verdedigingsoorlog” waarmee Kroatië moet worden “gered van het Servische imperialisme en de duisternis van het bolsjewisme”.

Tudjman en de federale minister van defensie, Kadijevic, hebben dit weekeinde tevergeefs geprobeerd overeenstemming te bereiken over de uitvoering van het vrijdag in Den Haag overeengekomen staak-het-vuren. Kadijevic eist dat Kroatië de blokkade van de kazernes beëindigt. Het leger zou dan 24 uur later de wapens neerleggen.

Tudjman eist echter dat de beëindiging van de blokkade van de kazernes en het staakt-het-vuren gelijktijdig van kracht worden. Generaal Andrija Raseta, plaatsvervangend commandant van de regio waaronder een groot deel van Kroatië valt, beschuldigde Tudjman ervan dat hij met zijn mobilisatie “een totale oorlog” provoceert.

In Zagreb werd gisteren vijf keer luchtalarm gegeven. Het nog geen tien kilometer ten zuidwesten van Zagreb gelegen plaatsje Samobor werd gebombardeerd door de luchtmacht. Bij Pokupsko bliezen de Kroaten een brug op, om een verdere opmars van het leger te voorkomen. De Kroatische radio berichtte gisteren dat Pokupsko en Kravarsko door de luchtmacht waren gebombardeerd.

Pag 6:

Heftige gevechten op alle fronten in Kroatië

In het noorden van Dalmatië concentreerden de gevechten zich rond de havenplaats Zadar. In oostelijk Kroatië werd de slag om de stad Vukovar voortgezet. Ook bij Vinkovci, Osijek, Pakrac, Lipik en Nova Gradika gaan de gevechten in alle hevigheid door. In de 45 kilometer ten zuid-westen van Zagreb gelegen stad Karlovac worden gevechten gemeld in het centrum van de stad. Bij de gevechten zouden tientallen doden zijn gevallen. Een van de slachtoffers was de Canadese fotojournalist Peter Brysky. Hij is de twaalfde journalist die in Kroatië om het leven komt. Twee Japanse journalisten raakten in Karlovac gewond.

In Zagreb is afkeurend gereageerd op de mededeling van de Italiaanse president Cossiga, dat het Joegoslavische leger honderd tanks en pantservoetuigen en 2.000 soldaten vanuit Slovenië via Triëst naar Montenegro mag verschepen. Het federale leger, dat zich terugtrekt uit Slovenië, had daar om gevraagd omdat de wegen en spoorwegen in Kroatië geblokkeerd zijn. Kroatië vreest dat de eenheden en het materieel ingezet zullen worden in Dubrovnik.

    • Theo Engelen