Moskou komt met radicaal plan voor wapenvermindering

MOSKOU, 7 OKT. President Michail Gorbatsjov heeft zaterdag in een toespraak voor de televisie aangekondigd dat de Sovjet-Unie, in navolging van de Verenigde Staten, alle tactische kernwapens te land en ter zee zal ontmantelen. Voorts kondigde hij een onmiddellijk eenzijdig moratorium op alle kernproeven aan.

In het Westen is onmiddellijk positief op de plannen gereageerd. De Amerikaanse president Bush sprak van “goed nieuws voor de hele wereld”. Ook uit Londen en Bonn kwamen instemmende reacties. De Franse regering had vanmorgen nog niet gereageerd.

De door Gorbatsjov aangekondigde maatregelen en voorgestelde plannen gaan in een aantal opzichten verder dan de maatregelen en voorstellen die de Amerikaanse president Bush een week geleden deed. Gorbatsjov kondigde de liquidatie aan van alle nucleaire artilleriegranaten en van alle kernkoppen op tactische raketten.

Ook kernkoppen van luchtdoelraketten zullen worden ontmanteld en een deel daarvan zal worden vernietigd. De nucleaire mijnen zullen worden weggedaan. Verder zullen alle tactische kernwapens worden verwijderd van schepen en van de desbetreffende onderzeeërs, alsook van de te land gestationeerde marinevliegtuigen.

Gorbatsjov stelde ook voor de tactisch kernwapens van de luchtmacht op wederzijdse basis te verwijderen: “We zouden ook op basis van wederkerigheid alle nucleaire ladingen (bommen en luchtdoelraketten) kunnen verwijderen van de actieve eenheden van het tactische deel van de luchtmacht en die kunnen opslaan”, aldus de Sovjet-president.

Net als de Verenigde Staten zal de Sovjet-Unie de status van permanente paraatheid van haar zware bommenwerpers en haar strategische raketten opheffen. De kernwapens aan boord van de bommenwerpers zullen worden opgeslagen.

Voorts kondigde Gorbatsjov aan dat een aantal plannen voor modernisering van kernwapens zal worden stopgezet. De omvang van de Sovjet-strijdkrachten zal met 700.000 worden teruggebracht tot drie miljoen.

Pag 4:

Moskou bereid mee te werken aan SDI-plan

Gorbatsjov deelde voorts mee dat het aantal strategische kernwapens verder beperkt zal worden dan is voorzien in het START-verdrag. “Als gevolg daarvan zullen we over zeven jaar vijfduizend kernkoppen hebben in plaats van de zesduizend die zijn voorzien in het akkoord”, aldus de Sovjet-president, die daaraan toevoegde: “Een soortgelijke tegenstap van de kant van de Verenigde Staten zouden we verwelkomen.” Hij stelde voor om onmiddellijk na ratificatie van het START-verdrag te komen tot een halvering van de strategische-kernwapenarsenalen.

Een verrassing was de bereidheid van de Sovjet-president om met de Verenigde Staten samen te werken bij het ontwikkeling van een anti-raketsysteem. Gorbatsjov zei daarover: “We stellen voor de mogelijkheid te bestuderen om te komen tot de vorming van gezamenlijke systemen om aanvallen met kernraketten te verhinderen met behulp van op de grond en in de ruimte geplaatste systemen.” Tot dusver heeft Moskou zich steeds gekeerd tegen de Amerikaanse SDI-plannen voor een ruimteverdediging.

Voorts kondigde Gorbatsjov een moratorium aan op alle kernproeven. Hij sprak daarbij de hoop uit dat ook andere kernwapenlanden hun kernproeven zullen stopzetten. De Verenigde Staten hebben zich steeds tegen een dergelijk moratorium verzet, omdat ze vrezen dat daardoor de betrouwbaarheid van hun kernwapens op den duur zal worden aangetast.

Afgelopen zaterdag arriveerde een Amerikaanse delegatie onder leiding van onder-minister van buitenlandse zaken Reginald Bartholomew in Moskou om uitleg te geven over de voorstellen en plannen die Bush op 27 september deed. (Reuter, AP, AFP)