Hagemeyer versterkt vermogen met 60 miljoen

Het Naardense handelshuis Hagemeyer emitteert 500.000 nieuwe aandelen.

Deze stukken zullen gerechtigd zijn tot de helft van het over 1991 uit te keren dividend. De emissie brengt voor Hagemeyer 60 miljoen gulden aan eigen vermogen in. De aandelen zullen worden uitgegeven tegen een koers die nagenoeg overeenkomnt met de huidige beurskoers, evenwel gecorrigeerd door de dividendbeperking. De nieuwe stukken zijn onderhands geplaatst bij drie institutionele beleggers door bemiddeling van de ABN AMRO Bank. Zoals de directie vorige week berichte bij het bekendmaken van de overname van het Duitse elektrogroothandelsbedrijf Fröschl (omzet 675 miljoen gulden), verwacht het concern ondanks de uitbreiding van het aandelenkapitaal, een voortgaande verbetering van de winst per aandeel. Hagemeyer verdiende over het eerste halfjaar 26 procent meer winst dan in 1990. Over het eerste halfjaar bedroeg de winst 33,6 miljoen gulden. De emissie is bedoeld om het eigen vermogen aan te vullen waarop was ingeteerde door de recente overnames. In de afgelopen zes maanden werden behalve twee bedrijven in de Verenigde Staten, ook Roos Electronics te Woerden en vorige week het Duitse Fröschl & Co. overgenomen.