Groen Links wil invoering van "groene' belasting

DEN HAAG, 7 OKT. Een forse verhoging van de aardgas- en elektriciteitstarieven is onderdeel van een voorstel voor een "groene belastingheffing' dat Groen Links deze week bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zal inbrengen.

De verhogingen worden gecompenseerd door een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting op een manier die voordelig is voor de lagere inkomens en nadelig voor de hogere inkomens. Groen Links bepleit een relatief geringe verhoging van de tarieven per 1 januari 1992, om in 1994 te komen tot een groentax van 50 cent per kubieke meter aardgas en van 15 cent per kilowattuur elektriciteit. Daarmee gaat deze fractie veel verder dan de Europese Commissie die in haar voorstel over een energieheffing uitkomt op bedragen van ongeveer 9 cent voor aardgas en 3 cent voor elektriciteit.

In het voorstel van Groen Links wordt voor een huishouden het verbruik van de eerste 800 m³ aardgas per jaar vrijgesteld van de heffing (in 1987 bedroeg het gemiddelde verbruik per huishouden 2116 m³ per jaar). Omdat arbeidsongeschikten en 65-plussers een hoger gasverbruik hebben, moet voor hen nog een extra quotum van 400 m³ worden vastgesteld. Voor elektriciteit zijn dergelijk quota volgens Groen Links niet goed mogelijk.

Voor burgers moet de basisaftrek bij de inkomensbelasting met 1500 gulden worden verhoogd en het tarief van de eerste schijf met 2,5 procent verlaagd. De premies die bedrijven voor AAW en AWBZ betalen moeten met 3 procent omlaag. Verder vindt Groen Links dat de mogelijkheden om milieu-investeringen vervroegd af te schrijven moeten worden verruimd en de subsidies voor energiebesparende maatregelen uitgebreid.

Groen Links wil verhuurders stimuleren maatregelen te nemen die tot energiebesparing leiden. Naar de mate waarin de woning slechter is geïsoleerd, moet de huur lager zijn, aldus het voorstel.