Biljartbond

Maarten Hendriks, voorzitter van de biljartbond, acht de kans groot dat het conflict met de Vereniging van Grand Prix-spelers (VVGPS) spoedig is opgelost.

De bond komt binnenkort met een voorstel, dat de problemen moet laten verdwijnen. Onlangs escaleerde het conflict tussen beide bonden, toen de biljartbond een Masters-toernooi van de Grand Prix-spelers niet wilde erkennen. Op hun beurt meldden de topbiljarters zich massaal af voor de KNBB-titelstrijd driebanden in Sluis, die inmiddels van de kalender is afgevoerd.