Rijk steunt nieuw stadion Amsterdam

ROTTERDAM, 5 OKT. De gemeente Amsterdam beschouwt de drie miljoen subsidie die het kabinet gisteren toegezegde voor de bouw van een sport- en evenementenstadion in de Bijlmer als “een psychologische ondersteuning voor de investeerders”. Dat zei loco-burgemeester mr. Frank de Grave in een reactie op de bekendmaking. “In een tijd dat er meer wordt gepraat over bezuinigingen dan nieuwe uitgaven hebben toch vier ministeries zich ingespannen om een bedrag op tafel te krijgen. Daarmee onderstreept het kabinet het nationaal belang van een nieuw stadion in Amsterdam.”

Het nieuwe stadion, dat de thuishaven moet worden van Ajax, zou in totaal zo'n 200 miljoen gulden gaan kosten. Er is nog een tekort van 20 miljoen aan risicodragend kapitaal, waarvoor Amsterdam een beroep heeft gedaan op het kabinet.

Het kabinet erkent de waarde van een groot stadion waar internationale evenementen kunnen worden gehouden: “Wij nemen daarin een positieve grondhouding aan”, aldus Lubbers. De behoefte van Amsterdam kan echter niet door 's rijks schatkist worden gedragen.

Minister D'Ancona (WVC) wilde en kon het gevraagde bedrage van 20 miljoen onmogelijk vrij maken op haar begroting. In een “ultieme poging”, aldus een woordvoerder van het ministerie van WVC heeft de minister nu een bedrag van 2 miljoen gulden beschikbaar gesteld. “Dat is het totale budget van het ministerie voor sport-infrastructuur op de komende begroting. WVC is dus heel ver gegaan”, aldus de woordvoerder.

Ook het ministerie van economische zaken heeft een bijdrage toegezegd. Uit een pot bestemd voor verbetering van de infrastructuur, is 1 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Veel minder zeker zijn de bedragen die beschikbaar moeten komen uit de nog op te starten Krasloterij en uit overleg tussen de NOS, de KNVB, de gemeente Amsterdam en Ajax.

Het ministerie van financiën heeft bij het opzetten van de Krasloterij een aandeel geclaimd van 5 procent, ongeacht de opbrengsten. Voor 1992, het eerste jaar van de loterij, is op de begroting 6,2 miljoen gulden opgenomen. Minister Kok heeft nu toegezegd dat elk bedrag dat die 6,2 miljoen te boven gaat, beschikbaar komt aan het stadion in Amsterdam. De verwachting is dat de “meeropbengsten” ongeveer 2 miljoen gulden zullen bedragen.

Met betrekking tot de loterij heeft D'Ancona van de Nederlandse Sporttotalisator en de Nederlandse Sport Federatie de toezegging gekregen dat zij in overleg zullen bekijken wat er van hun opbrengsten beschikbaar kan worden gesteld aan het stadion in Amsterdam. WVC gaat daarbij uit van 1 miljoen gulden.

Nog onduidelijker wordt de opbrengst die moet komen uit het door de minister gestimuleerde overleg tussen de NOS, de KNVB, de gemeente Amsterdam en Ajax. D'Ancona zou volgens haar woordvoerder graag zien dat de partijen een overeenkomst afsluiten over de uitzendrechten van de NOS over alle internationale en Europa-Cupwedstrijden die in het stadion worden gespeeld. Komt die overeenkomst er, dan is de minister bereid als tegenprestatie de renteopbrengsten uit de omroepreserve gedurende drie jaar beschikbaar te stellen voor het stadion in Amsterdam. Het zou dan om een bedrag gaan van drie keer 2 miljoen gulden.

Penningmeester Arie van Os van Ajax, die zei de directe subsidie van drie miljoen “niet al te veel te vinden”, zette vraagtekens bij het voorgestelde overleg met de NOS over de uitzendrechten. “Want dan sluit je bij voorbaat commerciële stations uit die misschien veel hogere bedragen op tafel kunnen leggen.” Bovendien heeft de Europese Voetbalunie UEFA juist besloten dat de uitzendrechten van de Europa Cup voor landskampioenen (vanaf de kwartfinale) niet meer bij de clubs maar bij de unie zelf berusten.