ramsj

George D. Painter: Marcel Proust. A Biography. Gebonden, Chatto & Windus 1989, geïll., van ƒ 78,20 voor ƒ 24,90. Het Martyrium Amsterdam. Keith R. Bradley: Slavery and Rebellion in the Roman World. Gebonden, Indiana Univ. Press 1989, van ƒ 77,50 voor f.29,00. Burgens & Niermans, Nieuwsteeg 1, Leiden 071 - 121067. Mary Soames: Clementine Churchill. The Biography of a Marriage Paperback, Paragon House 1988, van ƒ 37,25 voor ƒ 12,90. Donner Rotterdam. Robert Darnton: Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk. Paperback, Bert Bakker 1988, van ƒ 37,90 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam. John Allen Paulos: Innumeracy. Mathematical Illiteracy and its Consequences. Gebonden, Hill and Wang 1988, van ƒ 42,40 voor ƒ 9,90 (paperback ƒ 7,90) Het Martyrium, Amsterdam J. Huizinga: The Waning of the Middle Ages Gebonden, St. Martins Press z.j., geïll., van ƒ 62,50 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam. Ulla Jansz (e.a.): Geleerde vrouwen. Paperback, SUN 1988, van ƒ 29,50 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. Ook verkrijgbaar bij De Slegte G.L. van Lennep: Fatsoen. Over manieren. Paperback, Bert Bakker 1988, van ƒ 14,90 voor ƒ 5,90. Het Martyrium Amsterdam.

George D. Painter: Marcel Proust. A Biography.

Gebonden, Chatto & Windus 1989, geïll., van ƒ 78,20 voor ƒ 24,90. Het Martyrium Amsterdam.

Standaardwerk over Proust. Verscheen oorspronkelijk in twee delen in de jaren '60, nu herzien en vermeerderd. Wel is de oude indeling aangehouden: deel 1 kindertijd en jeugd en deel 2: het volwassen leven, het ziekbed en het schrijven van A la Recherche. Painter laat steeds zien hoe leven en (literair) werk in elkaar grijpen. Nog steeds dè biografie.

Keith R. Bradley: Slavery and Rebellion in the Roman World.

Gebonden, Indiana Univ. Press 1989, van ƒ 77,50 voor f.29,00. Burgens & Niermans, Nieuwsteeg 1, Leiden 071 - 121067.

Indertijd enthousiast ontvangen studie over de drie slavenopstanden waar Rome tussen 140 en 70 voor Chr. mee werd geconfronteerd. Twee van de opstanden hadden plaats op Sicilië. De derde, die onder leiding stond van Spartacus, vormde een serieuze bedreiging voor Rome. Uitgebreide bibliografie en notenapparaat. Een van de weinige boeken over dit onderwerp.

Mary Soames: Clementine Churchill. The Biography of a Marriage

Paperback, Paragon House 1988, van ƒ 37,25 voor ƒ 12,90. Donner Rotterdam.

Biografie van de echtgenote van Sir Winston Churchill, samengesteld door hun jongste dochter. Voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitgebreide correspondentie tussen de echtlieden en daarom net zo goed een portret van Winston en van zijn huwelijk. Clementine kreeg van haar zoons het verwijt dat Winston altijd eerst kwam, een onderwerp dat ook in dit boek uitvoerig aan bod komt.

Robert Darnton: Mesmerisme en het einde van de Verlichting in Frankrijk.

Paperback, Bert Bakker 1988, van ƒ 37,90 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam.

Volgens de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer konden ziektes worden genezen door manipulatie van wat hij het "dierlijk magnetisme' noemde. De zieke moest een "magnetische seance' bijwonen, waarbij speciale decors en vermommingen waren vereist. Volgens Darnton luidde deze pseudo-wetenschappelijk nieuwlichterij het einde van de Verlichting in en het begin van de romantiek. Mooi geschreven.

John Allen Paulos: Innumeracy. Mathematical Illiteracy and its Consequences.

Gebonden, Hill and Wang 1988, van ƒ 42,40 voor ƒ 9,90 (paperback ƒ 7,90) Het Martyrium, Amsterdam

Wie zijn vliegvakantie afzegt uit angst voor een bomaanslag, lijdt aan een ernstige vorm van "ongecijferdheid'. Deze wiskundige variant van ongeletterdheid komt voor bij een verbazend hoog percentage aan anderszins hoog-opgeleide mensen. En ze zijn er nog trots op ook. Onterecht, vindt de Amerikaanse hoogleraar Paulos, want ongecijferd lijdt tot allerlei onzinnige beslissingen.

J. Huizinga: The Waning of the Middle Ages

Gebonden, St. Martins Press z.j., geïll., van ƒ 62,50 voor ƒ 17,50. Het Martyrium Amsterdam.

Boek dat nauwelijks toelichting behoeft: vertaling van Herfsttij der Middeleeuwen, meesterwerk van Huizinga uit 1919. Nederlandse versie is vrij duur, dat zou reden kunnen zijn om het in het Engels aan te schaffen. Of anders als geschenk voor Engelstalige vrienden.

Ulla Jansz (e.a.): Geleerde vrouwen.

Paperback, SUN 1988, van ƒ 29,50 voor ƒ 14,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. Ook verkrijgbaar bij De Slegte

Negende jaarboek voor vrouwengeschiedenis met daarin dertien artikelen over werk en leven van vrouwelijke geleerden. De bundel begint met een fraai stuk over de positie van geleerde vrouwen in het antieke Rome en eindigt met een biografische schets van de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft, benoemd in 1955.

G.L. van Lennep: Fatsoen. Over manieren.

Paperback, Bert Bakker 1988, van ƒ 14,90 voor ƒ 5,90. Het Martyrium Amsterdam.

Bundeling van columns die ""onze meest deskundige fatsoensrakker'' - aldus de achterflap - schreef voor wat toen nog de HP heette. Stukjes van anderhalve bladzijde over wat wel en niet kan op straat, op reis, in het verkeer, tijdens het sporten of eten en ga zo maar door.

    • Ewoud Sanders