INTRAMURAAL

Memorabele mensen en momenten uit de geschiedenis van de intramurale gezondheidszorg door J. Huizinga 298 blz., De Tijdstroom 1991, f 49,50 ISBN 90 352 1354 8

Het valt moeilijk vast te stellen voor wie dit boek bestemd is, deze verzameling "memorabele mensen en momenten uit de gezondheidszorg'. Ze bestaat uit een reeks korte historische schetsen van het ziekenhuis en de geneeskunde, de psychiatrische zorg en sommige ziekten, met daarbij een opsomming van ziekenhuizen en revalidatiecentra in ons land. Een naslagwerkje dus, maar daarvoor zijn de gegevens toch te willekeurig gekozen en in vogelvlucht weergegeven. Misschien is de (on)volledig-heid van de afdeling documentatie van de Ziekenhuisraad, waaraan de journalist J. Huizinga verbonden is, hiervoor bepalend geweest? In de rubriek "memorabele mensen', bijvoorbeeld, is ieder systeem zoek, behalve de alfabetische rangschikking. Zo treffen we enkele klassieke namen aan als die van Herman Boerhaave, Antoni van Leeuwenhoek en Nicolaas Tulp met daartussen slechts twee prominente tijdgenoten: Pieter Baan en Piet Muntendam. Totaal worden zo slechts 19 Nederlanders vermeld "die nationaal en internationaal veel betekend hebben'. Trouwens, de betekenis van Baan, wiens werk bij de Wereld Gezondheidsorganisatie in Genève onvermeld blijft, wordt met acht regels afgedaan, terwijl Muntendam een complete necrologie van 88 regels krijgt toegemeten, zeker niet evenredig met hun respectieve betekenis voor de gezondheidszorg.

De sectie ziekenhuizen maakt wel een volledige indruk, te beginnen bij het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar en te eindigen bij de Weezenlanden in Zwolle, en de aardige, oude foto's zullen sommigen met nostalgie doen terugdenken aan de gasthuizen en paviljoenen van weleer. Want daar is niet veel van over sinds de academische ziekenhuizen het veld ruimden voor blokkendozen volgens standaard-module, waar op het ogenblik topzorg wordt bedreven.

    • E. J. Boer