Incident

Waarom zou Nederland in Brussel "vernederd' zijn (NRC Handelsblad, 1 oktober).

Het voorstel Van den Broek-Dankert beantwoordde aan de fundamentele ideeën van de Europese Gemeenschap. Nederland zou zichzelf niet trouw zijn geweest, indien het dit voorstel niet had gedaan.

Het voorstel en de verwerping ervan tezamen zouden wel eens voor later aardige onderhandelings- en manoeuvreerruimten kunnen scheppen. Het incident zelf zal snel tot het verleden behoren, maar het - eveneens door Nederland voorgestelde en doorgevoerde - (financiële) Europa-met-verschillende-snelheden zal stand houden, èn voor de toekomst blijven tellen.

    • Mr M.I. Tóth