Elfduizend banen minder bij centrale overheid in 1996

DEN HAAG, 5 OKT. In 1996 zullen er bij de overheid 11.421 banen verdwijnen en 1.150 nieuwe banen bijkomen. De nieuwe banen worden noodzakelijk door de toename van het aantal asielzoekers, de inwerkingtreding van het akkoord van Schengen, en het milieubeleid.

Dit blijkt uit een notitie die minister Dales (binnenlandse zaken) gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. De notitie is deel van de jaarlijkse voortgangsrapport over de "Grote Efficiency Operatie' waarbij de overheid in totaal 9.000 arbeidsplaatsen schrapt.

Het doel van deze operatie is om te komen tot een kleinere en goekopere overheid. Uiteindelijk moet met de operatie 660 miljoen worden bespaard. Het grootste deel van de opbrengst wordt gebruikt om het overheidstekort te financieren, een geringer deel om taken politie, justitie en gemeentelijke persoonsadministratie uit te breiden. Meer asielzoekers betekenen nu 360 banen extra bij de Raad van State, Justitie en Buitenlandse Zaken. Schengen zorgt voor een uitbreiding van enkele honderden banen bij justitie, en het milieubeleid is goed voor 400 banen, verdeeld over verschillende departementen. Daarnaast moeten boetes sneller geind worden, en dat levert 60 arbeidsplaatsen op bij Justitie.

Uit de notitie blijkt dat een deel van de reductie van het aantal banen bereikt wordt door inkrimping van het burgerpersoneel bij Defensie (4.467 banen minder) en het overhevelen van de onroerend-goedbelasting naar gemeenten (650 arbeidsplaatsen minder bij de belastingdienst). Daarnaast zullen er volgend jaar nog 917 banen verdwijnen, oplopend tot 6.000 in 1995. Verzelfstandiging van diensten, zoals het Centraal Bureau voor statistiek (econmische zaken) of het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut moet de rest doen.