Effectenbezitters: enquete nodig naar wanbeleid Bobel-fonds

ROTTERDAM, 5 OKT. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam gevraagd een enquête in stellen naar Bobel. Volgens de VEB heeft Bobel zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Het enquêteverzoek is onder meer gedaan om (oud-)bestuurders eventueel aansprakelijk te stellen.

Bobel is een "papieren' bedrijf. Het bezit alleen een schuldvordering van 180 miljoen gulden op het Zwitserse Sasea, een bedrijf met een onbekend aantal deelnemingen in internationale bedrijven. In het bestuur van zowel Sasea als Bobel zit de omstreden Italiaanse zakenman Fiorini.

De VEB heeft het enquêteverzoek ingediend namens 39 andere beleggers, die gezamenlijk 0,3 procent van het aandelenkapitaal van Bobel bezitten.

De VEB vreest dat Sasea het enige bezit van Bobel, de schuldvordering, niet kan terugbetalen. De jaarrekening 1990 van Sasea is niet goedgekeurd. Het bedrijf heeft beloofd in november jaarcijfers te presenteren. Het is onzeker of Sasea kan betalen, omdat het bedrijf haar bezittingen als onderpand heeft gebruikt om geld los te krijgen bij Credit Lyonnais Bank Nederland voor de aankoop van de Amerikaanse filmmaatschappij MGM-United Artists.

Crédit Lyonnais probeert de leningen aan Fiorini terug te krijgen door MGM te verkopen. De bank won gisteren een kort geding tegen een andere tak van het Fiorini-netwerk, Melia International. Credit Lyonnais mag leningen aan Melia opeisen die via omwegen aan MGM zijn verstrekt. Hierdoor kan de bank de greep op MGM versterken.