Alders wil milieubeleid aanscherpen

DEN HAAG, 5 OKT. Minister Alders (milieubeheer) acht scherpere maatregelen nodig om het milieubeleid van de regering gestalte te geven. Hij zei dat gisteravond in Den Haag bij de presentatie van de Nationale Milieuverkenning 2, een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Tot die scherpere maatregelen rekent hij nadrukkelijk een regulerende energieheffing, die bij het bedrijfsleven grote weerstanden ontmoet. “Het RIVM-rapport”, aldus de minister, “toont aan hoezeer zo'n heffing nodig is. Om het milieu te verbeteren, komen we nu in het stadium van instrumenten die reacties oproepen en die pijn beginnen te doen.”

De Nationale Milieuverkenning, een vervolg op het rapport "Zorgen voor Morgen' van eind 1988, schetst een somber beeld van het milieu in Nederland. Op twee cruciale punten - het gebruik van energie en grondstoffen - luidt de conclusie dat het de verkeerde kant opgaat. In beide gevallen, voorspelt het instituut, zal het gebruik na het jaar 2000 toenemen in plaats van verminderen. Bovendien zullen de noodzakelijke milieumaatregelen steeds kostbaarder worden.

Aanvankelijk zou de RIVM-rapportage pas in de loop van november worden gepubliceerd, maar omdat vorige week sommige hoofdstukken zijn uitgelekt, is besloten het geheel eerder in de openbaarheid te brengen. “Om het risico van misverstanden en misinterpretaties te voorkomen”, aldus de plaatsvervangend directeur-generaal van het RIVM, prof. R. Kroes, bij de aanbieding.