Reorganisatie bij DSM kost ruim 500 banen

ROTTERDAM, 4 OKT. Reorganisaties bij DSM in Limburg zullen de komende drie jaar vijf- tot zeshonderd banen kosten. De leiding van het chemieconcern heeft de vakbonden hiervan gisteren op de hoogte gebracht. DSM weigert toelichting.

DSM streeft naar decentralisatie van het concern, dat met name in de bakermat Limburg veel staffunctionarissen heeft. Waar DSM-bedrijven elders in Nederland en in het buitenland duidelijke verantwoordelijkheden hebben en relatief zelfstandig opereren, worden in Limburg veel beslissingen in concernverband genomen.

DSM wil van die logge en soms ondoorzichtige structuur af door duidelijk afgebakende "business units' te scheppen en stafafdelingen te verkleinen of op te heffen. Bij de Limburg BV werken circa 12.000 van de 25.000 DSM-medewerkers.

De organisatiewijziging zal naar verwachting consequenties hebben voor 2000 DSM-medewerkers, aldus de bonden. Een groot deel van de betrokken staffunctionarissen zal binnen de nieuwe business units emplooi vinden, een aantal functies zal worden overgeheveld naar andere ondernemingen of worden ondergebracht in te verzelfstandigen bedrijven.

DSM stelt, aldus H. Walravens, bestuurder van de Industriebond FNV, dat reorganisatie en banenverlies zonder ontslag mogelijk is, mits de conjunctuur niet tegenvalt. Het concernbestuur wil de bonden intensief betrekken bij de uitwerking van de reorganisatie en bij de sociale consequenties ervan. De FNV is daartoe bereid.

Bestuurder W. Kruize van de Industrie- en Voedingsbond CNV heeft meer reserves. De filosofie achter de DSM-plannen noemt hij “niet verkeerd”, maar hij vreest dat delegatie van verantwoordelijkheden voor de business units ook betekent dat ze ook een deel van het ondernemersrisico moeten dragen. “Als een business unit in moeilijkheden niet kan terugvallen op het concern, leidt dat tot afwenteling op de samenleving”, meent hij. Het CNV zal zijn leden bij DSM consulteren en in het overleg met het DSM-bestuur streven naar “een sterke centrale aansturing van en controle op het sociaal beleid”, aldus Kruize.

De decentralisatie binnen DSM loopt parallel aan een andere herstructurering, waarbij het concern ondersteunende diensten wil verzelfstandigen of verkopen aan derden. Eerder deze week bereikte het concern een akkoord met de vakbonden over de overgang, per 1 januari, van zijn afdeling groot onderhoud naar Stork. Deze afdeling heeft 460 banen. DSM garandeerde daarbij dat alle bij de herplaatsing betrokken arbeidsplaatsen behouden zullen blijven. Voor het verlies van zeven ATV-dagen krijgen de vertrekkende DSM'ers een maandloon mee.