P. de Visser zegt lidmaatschap van PvdA toch op

DEN HAAG, 4 okt. Het voormalige Tweede-Kamerlid van de PvdA, P. de Visser, heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd.

Hij zei in een vraaggesprek voor de radio dat hij de PvdA niet meer ziet als een middel om de idealen van de sociaal-democratie te realiseren. Het besluit van het partijcongres van de PvdA om de WAO-plannen van partijleider Kok te steunen was voor De Visser de “druppel die de emmer deed overlopen”. De Visser zegt symapthiek te staan tegenover het initiatief van de vroegere staatssecretaris voor volkshuisvesting, J. Schaefer, om een “progressieve beweging” op te richten buiten de bestaande politieke partijen. De Visser ontving ook de brief die Schaefer aan tientallen politici heeft gestuurd. Hij voegt er echter wel aan toe “nog een groot aantal vragen te hebben”. De Visser verliet onlangs de Kamer toen de PvdA-fractie haar steun gaf aan de WAO-plannen van het kabinet. Hij kondigde daarop aan uit de partij te stappen als ook het congres Kok zou steunen.