Handelsoverschot Japan zesmaal groter dan vorig jaar

De Japanse handelsbalans over de maand augustus toont een overschot dat zesmaal groter was dan het augustus-surplus vorig jaar.

Voornaamste orozaak van het nieuwe overschot (omgerekend 10,3 miljard gulden) is de afgenomen interesse in buitenlandse luxegoederen.