Schaefer: brede linkse beweging los van de PvdA

DEN HAAG, 3 OKT. Het vroegere Tweede-Kamerlid en oud-staatssecretaris J. Schaefer (PvdA) wil een “nieuwe progressieve beweging” oprichten. Dat schrijft hij in een brief aan enige tientallen partijgenoten en vooruitstrevende politici uit andere partijen.

De brief had tot volgende week geheim moeten blijven, maar lekte uit. Schaefer wil geen toelichting geven op zijn initiatief.

Volgens Schaefer, die op het ministerie van binnenlandse zaken leider is van de projectgroep Sociale Vernieuwing (IPSV), “moet vooruitstrevend Nederland in beweging komen”. Hij meent dat de afstand tussen burgers en partijen te groot is geworden en er een progressieve beweging buiten de politieke partijen moet worden gevormd.

Schaefer probeert niet een progressieve volkspartij op te richten met D66 en Groen Links. “Drie maal oud blijft oud”, zo staat in de brief. Schaefer wil een brede beweging, niet een partij die aan verkiezingen meedoet.

Hij wil een "consumentenorganisatie' vormen die in staat is om “een nieuwe manier van werken in politiek en bestuur” inhoud te geven. De partijen zijn, zo meent Schaefer, niet meer geschikt om de kloof tussen burgers en politiek te overbruggen. Hij vindt partijen “achterhaalde instellingen die een goed idee alleen uitvoeren als zij die zelf hebben bedacht”.

Schaefer heeft de brief gestuurd naar prominente PvdA-leden zoals W. Meijer, commissaris van de Koningin in Drenthe, Vara-voorzitter M. van Dam, de vroegere PvdA-voorzitter A. van der Louw, de Rotterdamse wethouder Vermeulen en het voormalig Tweede-Kamerlid van de PvdA P. de Visser die uit protest tegen de WAO-plannen de fractie verliet.

De PvdA-leiding kon vanmorgen geen reactie geven op het initiatief van Schaefer omdat zij zegt geen brief te hebben ontvangen. Partijleider Kok, fractieleider Wöltgens en waarnemend-voorzitter Castricum zeggen niets te weten over het idee van de ex-staatssecretaris voor volkshuisvesting.

Schaefer wilde vanmorgen geen nadere uitleg geven over zijn plannen. Hij wil de komende dagen eerst de reactie afwachten van de politici aan wie hij de brief heeft geschreven. Volgende week wil hij de balans opmaken en zien of zijn idee levensvatbaar is.

Het idee van Schaefer volgt op onrust in de PvdA over het initiatief van vier prominente partijleden die onder leiding van A. van der Louw wilden werken aan vernieuwing van de partij. Dit plan werd onlangs gebrandmerkt als een "coup'. Van der Louw eist dat de partijleiding afstand neemt van dit woord, en dat er openlijk mag worden gesproken over vernieuwing van de PvdA.