Liberalen ongelukkig met Giscard

DEN HAAG, 3 OKT. Valéry Giscard d'Estaing zal na zijn uitspraken over het migrantenbeleid hoogstwaarschijnlijk niet worden herkozen als voorzitter van de liberale fractie in het Europees parlement.

Giscard, kondigde twee weken geleden aan een Franse wet in te willen voeren die de “bloedrechten” van autochtone Fransen moet vastleggen. De Franse grens zou voor nieuwe migranten moeten worden gesloten, om een “invasie” van buitenlanders te voorkomen.

“Het is duidelijk dat de fractie ongelukkig is met deze standpunten” verklaarde Europarlementariër G.M. De Vries gisteren na een bijeenkomst van de Liberalen in Den Haag. De hele fractie, inclusief de Franse leden maar uitgezonderd Giscard, heeft deze week een motie ondertekend waarin vreemdelingenhaat en racisme worden verworpen, om nog eens duidelijk te maken hoezeer zij zich distantiërt van de opvattingen van haar voorzitter. Giscards positie is een “stuk moeilijker” geworden, aldus De Vries. Dit zal volgens hem zeker consequenties hebben voor de komende voorzittersverkiezingen in december.

Een jaar geleden jaagde Giscard zijn fractie ook tegen zich in het harnas toen hij in Frankrijk aan zijn partijbestuur meedeelde dat de Europese liberalen aansluiting zochten met de Christen-Democraten.

Giscard leek gisteren door de kritiek in het geheel niet aangeslagen, integendeel. Tijdens de persconferentie in Den Haag heeft hij met behulp van twee tolken zijn eerder gedane uitlatingen nog eens uitgebreid verdedigd. ook vond hij: “De heer Bertens heeft géén gelijk, het migrantenprobleem is geen Europese zaak, maar een nationaal probleem dat door nationale staatslieden moet worden behartigd.” De Nederlandse Europarlementariërs weigerden tijdens de persconferentie overigens te voldoen aan het verzoek van Giscard om de zaal te verlaten nu het een “binnenlandse aangelegenheid” betrof.