Katholieke nestgeur

Aan de voortreffelijke recensie van Michaja Langelaan van mijn dissertatie "Over geestdrift en bevlogenheid, 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991' en de fraaie lay-out in uw blad van 19 september ontbreekt bij een tiental pentekeningen (een fraaie keuze uit de in totaal 46 in het boek) de naam van de kunstenares.

Dat is Ine Postma uit Eindhoven. De omissie is geheel te wijten aan de uitgever of aan mij, omdat haar naam ook niet in het colofon - wel in het "woord vooraf' en met ere! - wordt vermeld.

    • Theo Hoogbergen