IMF leende vorig jaar veertig procent meer uit

WASHINGTON, 3 OKT. De kredietverlening door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is met veertig procent toegenomen, vooral door omvangrijke financiële steun aan Oost-Europa, zo meldt het IMF in zijn gisteren verschenen jaarverslag over het eind april afgelopen boekjaar.

Het aantal lidstaten van het IMF is het afgelopen boekjaar gestegen van 151 tot 155. De nieuwe leden zijn Tsjechoslowakije, Bulgarije, Namibië en Mongolië.

Er liggen lidmaatschapsaanvragen van Zwitserland, Albanië, de Sovjet-Unie, Estland en Litouwen. Ook van Letland wordt een verzoek om toetreding verwacht. Cuba en Noord-Korea zijn dan nog de enige landen die buiten het IMF blijven.

Het IMF-bestuur heeft de Sovjet-Unie deze status vorige week formeel aangeboden. Sinds de mislukte staatsgreep in augustus is er bij de zeven belangrijke industrielanden (G-7) meer bereidheid ontstaan om de Sovjet-Unie volwaardig lid te maken. Deze kwestie zal zeker aan de orde komen tijdens de later deze maand te houden jaarvergadering van het IMF in Bangkok.

Het IMF is het afgelopen boekjaar de lidstaten bijgesprongen om de financiële gevolgen te verzachten van de sterke stijging van de olieprijzen door de Golf-crisis. Omgerekend werd 5,6 miljard gulden toegezegd aan elf landen die de rekening van hun olie-import fors zagen stijgen. Daaronder zijn ook Oosteuropese landen.

Het bedrag aan aflossingen van oude leningen verminderde, waardoor voor het eerst in vier jaar een netto geldstroom naar de ontwikkelingslanden vloeide.

Om de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de kredietbehoefte, is het volgens het IMF dringend noodzakelijk dat de vorig jaar juni overeengekomen verhoging van de "quota' wordt afgerond. De quota zijn de bedragen die de lidstaten bij het fonds hebben ingelegd in verhouding tot hun economische gewicht, op basis waarvan zij kunnen lenen.

De betalingsachterstanden bij het IMF zijn het afgelopen boekjaar verder opgelopen tot 9 miljard gulden. Het aantal landen dat minimaal zes maanden in gebreke is gebleven, daalde van elf tot negen. Zij vertegenwoordigen vrijwel het gehele bedrag van 3,4 miljard SDR. Honduras en Guayana konden van de zwarte lijst worden afgevoerd. De resterende wanbetalers zijn Vietnam, Cambodja, Liberia, Soedan, Peru, Zambia, Sierra Leone, Somalië en Panama. (ANP)