Duitsers herdenken eenheid zonder euforie

BONN, 3 OKT. Duitsland viert vandaag de eerste verjaardag van de hereniging. Van de euforie van vorig jaar is weinig meer over, nu Oost-Duitsland met een ernstige economische crisis kampt en het land de afgelopen weken is opgeschrikt door een aantal racistische incidenten. De dag van de hereniging zal vandaag op bescheiden manier worden herdacht. Een officiële plechtigheid, waaraan ook bondkanselier Helmut Kohl en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders deelnemen, heeft in Hamburg plaats.

Aan de vooravond van de festiviteiten drukten verscheidene vooraanstaande politici gisteren hun landgenoten op het hart om zich verdraagzaam op te stellen jegens elkaar en in het bijzonder ook jegens de talrijke asielzoekers. “Buitenlanders zijn menselijke wezens, net als de Duitsers. Het is een menselijke plicht om hun waardigheid te respecteren”, verklaarde president Richard von Weizsäcker in een rede.

Kohl stelde in een vraaggesprek vast dat de buurstaten van Duitsland zich nog steeds niet geheel op hun gemak voelen met het nieuwe, grotere Duitsland. “We moeten toegeven dat de Duitse eenheid de Duitse buitenlandse politiek ingewikkelder heeft gemaakt”, aldus Kohl.

Ook verweet Kohl de inwoners van West-Duitsland dat ze zich in het algemeen te arrogant en te egoïstisch opstellen tegenover de inwoners van de vroegere DDR. “Er zijn te veel mensen hier in het westen die heel arrogant zijn en die alweer zijn vergeten dat zij het eens ook moeilijk hebben gehad”, zo stelde de bondskanselier. Veel Westduitsers hebben knarsetandend aanvaard dat ze hogere belastingen moeten betalen om de extra uitgaven wegens de eenwording te bekostigen.

In een artikel in het weekblad "Die Zeit' verweet ook de voormalige kanselier Helmut Schmidt de Westduitsers misplaatste arrogantie jegens hun landgenoten in het oosten. “Deze Westduitse hypocrisie is walgelijk”, stelt Schmidt. “Wie denkt dat alleen de Duitsers in het oosten iets moeten leren heeft het bij het verkeerde eind”. (Reuter, UPI)