De Four Freedoms Awards gaan dit jaar naar James ...

De Four Freedoms Awards gaan dit jaar naar James B. Reston, correspondent van de New York Times, Paul Moore, voormalig bisschop van New York, en de filmsterren Paul Newman en Joanne Woodward.

Ook de Amerikaanse senator Mike Mansfield en rechter Thurgood Marshall van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten zijn de medailles toegekend, die hun naam ontlenen aan de vier vrijheden die president F.D. Roosevelt in 1941 in een historische toespraak noemde. Ze worden op 11 oktober in Hyde Park in New York uitgereikt. Het Roosevelt Study Center in Middelburg heeft dit bekendgemaakt. Reston ontvangt de medaille voor de vrijheid van meningsuiting vanwege zijn verdiensten op dit gebied bij de New York Times. Moore dankt de onderscheiding voor de vrijheid van godsdienst aan zijn inzet voor armen en behoeftigen gedurende de tijd dat hij bisschop was in New York. De betrokkenheid bij het lot van kinderen, de rechten van de vrouw en mensenrechten leveren Newman en Woodward als waardering de medaille voor vrijwaring van armoede op. De onderscheiding voor vrijwaring van vrees gaat naar senator Mansfield. Aanleiding hiervoor is zijn medewerking aan het stabiliseren van de wereldvrede, in zijn hoedanigheid van Amerikaans Congreslid ten tijde van president Roosevelt en als ambassadeur van Amerika in Japan na de Tweede Wereldoorlog. Marshall heeft zich volgens de Roosevelt Foundation verdienstelijk gemaakt op alle terreinen en ontvangt hiervoor waardering in de vorm van een Four Freedoms Award. Hij was de eerste zwarte Amerikaan die zitting nam in het Hooggerechtshof, in 1967, en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de beëindiging van de rassenscheiding in Amerika. Hij is volgens de Roosevelt Foundation mede verantwoordelijk voor de politieke bevrijding van de zwarte bevolking van Amerika. Het Roosevelt studiecentrum van de gelijknamige Foundation is in Middelburg gevestigd omdat de voorouders van de voormalige Amerikaanse president afkomstig waren van Tholen.