School mocht leraar wel laten schaduwen

MAASTRICHT, 2 OKT. Het bestuur van de Gerberga-Mavo in het Limburgse Meerssen heeft niet onrechtmatig gehandeld door een leraar, die met ziekteverlof was, te laten schaduwen door een privé-detective.

De vice-president van de Maastrichtse rechtbank, mr. J Seelen, heeft maandag in een kort geding door de leraar tegen de school uitgesproken dat er geen inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de leraar. Dit omdat de waarnemingen van de detective alleen betrekking hadden op situaties die voor iedereen met het blote oog waarneembaar waren. De rechter vond dat er geen sprake was van “situaties waarin eiser er aanspraak op kan maken onbevangen zichzelf te kunnen zijn”. De detective moest nagaan of het waar was dat de leraar, die een half jaar met ziekteverlof was, werkzaamheden verrichtte voor een bedrijf in Geleen.