Belverbod agressieve makelaars

ROTTERDAM, 2 OKT. Makelaars op de goederentermijnmarkt mogen potentiële beleggers niet langer ongevraagd opbellen. Ze mogen klanten pas telefonisch benaderen voor het afsluiten van een termijncontract nadat de klant daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Met deze nieuwe maatregel heeft het ministerie van financiën het toezicht op de goederentermijnhandel aanzienlijk verscherpt. Het heeft hiertoe besloten wegens de aanhoudende stroom van klachten. Steeds meer mensen zijn de laatste jaren ongevraagd telefonisch benaderd om te beleggen in termijncontracten in goederen als goud, suiker, slachtvarkens en aardappelen. De "belmakelaars' hanteren daarbij agressieve methoden om klanten te overtuigen dat zij grove winsten kunnen halen uit het speculeren op prijsfluctuaties.

Sinds begin september oefent het ministerie van financiën officiëel het toezicht op de handel uit. Daarvoor was sprake van een zelfregulerende branche met aan het hoofd de Nederlandse Vereniging voor de Goederentermijnhandel (NVG). Het bestuur van de NVG viel deze zomer door onderlinge conflicten en ruzies uiteen. De aggressieve verkoopmethoden van de veelal jonge makelaars vormden de grootste aanleiding tot de onderlinge twisten.

Eerder dit jaar trachtte het NVG-bestuur zelf de aggressieve verkoop aan te pakken door een bedenktijd van vijf dagen voor beleggers in te stellen. Door het uiteenvallen van de NVG is deze regeling nooit in praktijk gebracht.

Het verbod dat Financiën nu uitvaardigt, treft de termijnhandel aanmerkelijk zwaarder. Desondanks hebben vrijwel alle makelaars instemmend gereageerd op de nieuwe maatregel. De NVG, die door ingrijpen van het ministerie op een zijspoor is komen te staan, bezint zich intussen over haar toekomst. Het uit elkaar gevallen bestuur van de vereniging, waarvan ongeveer 25 makelaarskantoren lid zijn, vergadert op 9 oktober over opheffing van de NVG.