Amsterdam trekt geld uit voor Bijlmermeer

AMSTERDAM, 2 OKT. Het gemeentebestuur van Amsterdam wil een bedrag van 250 miljoen gulden uittrekken voor het renoveren van de hoogbouw in de Bijlmermeer. Dat staat in de begrotingsvoorstellen die het bestuurscollege vandaag heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In totaal is er de komende tien jaar naar schatting een bedrag van 750 miljoen gulden nodig voor de saneringskosten van de Bijlmer en de betrokken woningbouwverenigng Nieuw Amsterdam. Het Amsterdamse bestuurscollege gaat uit van een verdeling van dit bedrag over de gemeente, het rijk en het Centraal fonds dat is ingesteld om noodlijdende woningbouwverenigingen uit de brand te helpen.

Volgens wethouder De Grave, die de begrotingsvoorstellen vanachtend presenteerde, is het initiatief bedoeld om de impasse die dreigt te ontstaan te doorbreken. Eerder wees staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting enige verantwoordelijkheid voor de sanering van de Bijlmer van de hand.

Vooralsnog reageren het ministerie van volkshuisvesting en het Centraal fonds terughoudend op het Amsterdamse initatief. Het ministerie wacht af wat het besluit van het Centraal fonds zal zijn op de saneringsaanvraag, aldus een voorlichter. Het Centraal fonds wil volgens een woordvoerder echter eerst weten wat het rijk bijdraagt voordat een besluit wordt genomen.