Troonrede.

Troonrede

Al had dan ook de inhoud iets sinisters, de eerste dienares van haar ministers las glashard zonder gipsbeen en gekruk de leugens voor van Lobbers en van Kuk.

Honecker

Een verre vriend, een goede buur: in China staat een mooie muur om met of zonder schieten nog lang van te genieten.

Open

De zondagssluiting blijft niet meer verplicht De hemel is klaarblijkelijk gezwicht om evenwicht te scheppen met de aarde God houdt zijn winkel door de week wel dicht.

Geen uiterste aan wilsbeschikking

Euthanasie, meent Hirsch Ballin, houdt minder wilsbeschikking in dan het zich werpen voor de tram door Euthanaatje van de Dam.

Voetbalsport

Supporters van de noordelijke velden die klaarstaat om tot heil van uwe helden te doen wat eens het nazidom hier deed, een doodschop lijkt mij goed aan u besteed.

Alleen op de wereld

Fidel bleef door de jaren heel fideel, en gaf zich in zijn hondetrouw geheel aan Lenin, Stalin, Chroesjtsjov, Brezjnev, Mulisch, en nu alleen nog maar aan weet hij veel.

Bolkesteins kruistocht

Wij hoogbeschaafden die u laagbeschaafden ontvingen en u voedden en u laafden, wij smeken u: richt u naar onze top, of anders islamietert u maar op.

    • Kees Stip