Toonder blijft verlies lijden

Toonder Group of Companies heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden, zo deelt de producent van audiovisuele produkties mee.

“Het resultaat was - mede als gevolg van de gebruikelijke seizoensinvloeden - nog negatief, maar toont een duidelijk stijgende lijn”, aldus Toonder. Het bedrijf “acht het mogelijk” over geheel 1991 een resultaat na belasting te behalen tussen 0,5 miljoen negatief en nul. Vorig jaar leed Toonder een verlies van twee miljoen gulden. De omzet steeg in de eerste jaarhelft tien procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.