Steun in Amsterdamse raad voor omstreden kantoorflat

AMSTERDAM, 30 SEPT. De plannen voor de bouw van een kantoortoren hoger dan tweehonderd meter nabij het station Sloterdijk in Amsterdam zijn in een vergevorderd stadium. Nadat eerder binnen het Amsterdamse bestuurscollege wethouders J. Saris (Groen Links) en M.Y. Baak zich tegen de plannen verzetten, tekent zich vooralsnog in de gemeenteraad een meerderheid af die instemt met verdere ontwikkeling van de plannen.

De Amsterdamse gemeenteraad zal woensdag beslissen of het bestuurscollege verder in zee mag gaan met de Larmag investment group van de Zweedse project-ontwikkelaar Magnusson voor de bouw van de zogenoemde Larmag-toren. De toren, met een lengte van 187 meter, moet samen met de televisiemast van 23 meter het hoogste gebouw van Nederland worden. De Larmag-toren zou niet alleen op vele plaatsen in het Amsterdamse centrum zichtbaar zijn, maar tevens op een afstand van 40 kilometer van de hoofdstad.

Het besluit over de toren hangt af van de PvdA, de grootste raadsfractie. De PvdA toonde zich eerder voorstander van de toren, waarmee het voorstel in principe een meerderheid in de raad behaalt. Niettemin zal de PvdA-fractie zich “graag laten overtuigen” door de tegenstanders van de toren, aldus raadslid M. van Hoeve.

Tegen het gebouw is bij de gemeenteraad bezwaar aangetekend door de vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad en de bond Heemschut. De organisaties vrezen dat de toren het historische beeld van de binnenstad zal aantasten. “De Larmag-toren zal overal rondom Amsterdam in het landschap zichtbaar zijn, van Alkmaar tot Utrecht, als een symbool van ongebreidelde geldzucht en van puberale geldingsdrang”, schrijven de Vrienden van de Amsterdamse binnenstad in een bezwaarschrift aan de gemeenteraad.

De tegenstanders vrezen dat met de Larmag-toren het hek van de dam is. In het structuurplan van Amsterdam is een maximale bouwhoogte van 90 meter vastgelegd. Slechts bij uitzondering mag tot 130 meter gebouwd worden. Nu met de bouw van de Larmag-toren deze limieten radicaal worden overschreden, zullen ook in andere kantorencentra van de stad wolkenkrabbers verschijnen, zo is de vrees.

De bouw van de toren werd eerder bekritiseerd in adviezen van de hoofdstedelijke dienst ruimtelijke ordening, de Amsterdamse raad voor de stedenbouw en de hoofdstedelijke supervisor die is aangesteld om de bouwactivitetien rond het Sloterdijk-station - het zogenoemde Teleport-gebied - te bewaken. De meerderheid van het Amsterdamse bestuurscollege legde deze adviezen echter naast zich neer. Daarbij werd gewezen op de belangrijke economische impuls die van het torengebouw moet uitgaan en de “extra toeristische attractie” die het voor de stad kan opleveren.

In de besluitvorming rond de Larmag-toren speelt een rol dat het de gemeente Amsterdam tientallen miljoenen guldens gaat kosten als de plannen niet doorgaan. Larmag bezit een strook grond, waar de uitbreiding van het station Sloterdijk moet plaatshebben en dreigt nu de spooruitbreidingen te dwarsbomen indien de gemeenteraad niet akkoord gaat met de bouw van wolkenkrabber. Volgens een becijfering van het gemeentelijk grondbedrijf zou de in dat geval noodzakelijke onteigening van de grond de gemeente 40 miljoen gulden kosten.

    • Steven Adolf